Опрема

Детаљан увид у опрему која се користи у наставном процесу и истраживачком раду на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу можете остварити кликом на >>> детаљније >>>
Листа опреме за извођење студијских програма:
Р.Б.
Назив, тип
1.
Систем за дигитализацију ATOS II E – 3D
2.
Универзална компјутеризована машина за испитивање материјала затезањем Zwick/Roell Z 100
3.
Нано трибометар, NTR-S-AE-0000 Nano Tribometer
4.
Хидродинамички пулзатор – двоканални ПУПИН,  Могућност побуђивања: 200 kg масе, у интервалу 0,1 до
5.
Хидраулички дидактички комплет FESTO didactic
6.
Пнеуматски дидактички комплет FESTO didactic
7.
CIM дидактички систем и комплет за инд. аутоматику FESTO didactic
8.
Уређај за брзу израду прототипова поступком 3Д штампе - ZCorporation 310 ZPrinter System - SAD
9.
3Д ласерски 3Д скенер - Roland LPX-250 Picza
10.
3D Systems InVision 3-D Printer HR
11.
Стона CNC глодалица и и 3Д диџитајзер Roland MDX-20 Modella
12.
3Д диџитајзер Immersion Microscribe G2LX
13.
Уређај за мерење параметара топографије површине, Talysurf 6 Taylor Hobson
14.
CNC Нумеричка глодалица, HAAS - Toolroom Mill TM-1HE
15.
Систем за индицирање мотора SUS, AVL Indimeter  619
16.
Анализатор издувних гасова ОТО и дизел мотора, AVL DiCom 4000
17.
Дијагностички систем, AVL DISCAN 8000E
18.
Опрема за испитивање мотора сус и експериментални – моноцилиндрични мотор - SCHENCK
19.
Моторска кочница HOFFMAN  12 d-h-s
20.
Анализатор димних гасова IMR 2800P
21.
Инфрацрвени термометар Minolta-Land Cyclops Mini Laser
22.
Референтни отпорни термометар AOIP, Француска PN 5207 + AN 5847 (Pt sonda)
23.
Термовизијска камера, модел IK 21; Infrared Solutions Inc., USA
24.
Портабл ултразвучни мерач протока течности - Dynasonics
25.
Систем за вибродијагностику, Data Collector 2526 Brüel & Kjær
26.
Машина за израду зупчаника fauter p-160 h/i
27.
Радијална бушилица- Zavod stankov 2h55
28.
Бушилица за округло брушење lžt kikinda ufb-500
29.
Бушилица за равно брушење krasni borec – Rusija 3g71
30.
Оштрилица првомајска lioza - 5
31.
Машинска тестера победа нови сад
32.
Краткоходна рендисаљка lžt kikinda kr-400
33.
Универзални струг Lžt kikinda Pus - 1500
34.
Универзални струг првомајска d480
35.
Тро-компонентни динамометар са пиезо давачима KISTLER
36.
Инсталација за грејање и хлађење помоћу топлотне пумпе и соларних хибридних колектора
37.
Електрохемијски уређај за наношење мерних мрежа на површину лима ERICHSEN
38.
Лабораторијска хидраулична машина за испитивање лимова ERICHSEN
39.
Пумпни агрегат при лабораторијској хидрауличној машини за испитивање лимова ERICHSEN
40.
Пулзатор за одређивање динамичке издржљивости материјала
41.
Pulzator za određivanje dinamičke izdržljivosti materijala
42.
Шарпијево клатно
43.
Уређај за статичко мерење тврдоће по Роквел методи ( hrb i hrc)
44.
Уређај за статичко мерење тврдоће по Бринелу и Бикерс методи (hb i hv)
45.
Уређај за мерење микротврдоће (hv)
46.
Металографски микроскоп
47.
Уређај за испитивање материјала без разарања ултразвучном методом
48.
Уређај за испитивање материјала без разарања магнетном методом
49.
Пећ за термичку обраду
50.
Преносиви уређај за мерење тврдоће динамичким методама (склероскоп и дороскоп)
51.
Уређај за наизменично пресавијање трака и жица
52.
Уређај за технолошко испитивање дубоким извлачењем по Ериксену
53.
Апарат за заваривање једносмерном струјом (група мотор- генератор)
54.
Апарат за заваривање наизменичном струјом трансформаторског типа
55.
Уређај за маг/миг заваривање
56.
Уређај за тиг заваривање једносмерном и наизменичном струјом
57.
Уређај за тиг заваривање VAR TIG 1605
58.
Апарат за  маг/миг заваривање VAR MIG 400 D 42
59.
Уређај  глава за епп заваривање са колицима
60.
EXTECH мерни склоп за енергетске ревизије
61.
Гасни анализатор - Extech
62.
Гасни анализаторTESTO 350 S
63.
Biostretch sistem – ECM
64.
Систем за изоловано срце Langedorf - EXPERIMETRIA LTD
65.
Пнеуматска роботска рука - Martonair MES 37
66.
Дијагностички (ултразвучни ) уређај за мерење дебљине материјала Ultrasonic Industries TM3S
67.
Аквизициона платформа PULSE 3560 – D – 020 - Brüel & Kjer PULSE 3560 – D – 020
68.
Систем за мерење вибрација и мерење броја обртаја - RDC - 1
69.
Модел ротационе машине - пробни сто Hensel KG9002
70.
Ласерски бројач честица Hiac PM 4000
71.
Видеоскоп ITConcepts Flexible articulated videoscope VEZ 4 – 8
72
Трибометар TR - 95
73.
Линколн системи за подмазивање
74.
Универзални мерни микроскоп UIM - 21
75.
Software Simufact – Femutec
76.
Software Stampack – Qanteck
77.
Software  Vulcan – Qanteck
78.
Software Power Mill - Delcam UK
79.
Software Femap v 9.0 - UGS PLM Solutions, Inc.
80.
Software  GID Version 8.0.9
81.
Software Makromedia Studio
82.
Software LNIS
83.
Software CATIA v5
84.
Лабораторијски модел спрегнутих резервоара Majk Elektronik LM-ME-88-07
85.
Лабораторијски модел спрегнутих крана/инверзног клатна Majk Elektronik LM-ME-72-07
86.
Стабилисани исправљач HAMEG HM7042-4
87.
Генератор функција HAMEG HM8130-2
88.
Аналогни осцилоскоп са генератором функција INSTEK GOS-620FG
89.
PICDEM демонстрациони кит за мехатронику MICROCHIP DM163029
90.
PICDEM демонстрациони кит за мехатронику  MICROCHIP DV164007
91.
Ватметар са прикључницом HAMEG HM8115-2
92.
Ааналогно-дигитални осцилоскоп HAMEG HM1508
93.
Сет давача за мерење на моторним возилима
94.
Мерне ваге за мерење осовинског оптерећења возила
95.
96.
Шестоканални мерно-појачавачки мост HBM KWS 673.A2
97.
Дигитални анемометар са сталком  THIES CLIMA
98.
Вишеканални мерни уређај са прибором HBM UPM 60
99.
Опрема за вакуумско ливење - vaccum-casting
100.
Хидрометео станица

Претрага