Периодика

Факултет традиционално издаје два часописа међународног карактера: Mobility & Vehicle Mechanics - MVM - ISSN 0350-1027 i Tribology in Industry - ISSN 0351-1642, који доприносе ширењу научне мисли и у земљи и у иностранству.

tribology11  Корени часописа Tribology in Industry се протежу на прва саопштења Лабораторије за обраду метала и трибологију Машинског факултета у Крагујевцу под насловом “Обрада метала и трибологија”. Од 1974. - 1977. издато је 10 бројева саопштења. 1979. је покренут часопис Трибологија у индустрији као часопис који третира проблематику трибологије. До 1996. часопис је штампан у две верзије: на српском као Трибологија у индустрији и енглеском језику као Tribology in Industry. Од 1996. године публикује се само на енглеском језику. 
 MVM11    Почетак излажења часописа Моторна возила и мотори је везан за март месец 1975. Основни задатак часописа је био да обавести научну и стручну јавност орезултатима научноистраживачког рада у области истраживања, развоја, конструкције и експлоатације мотора и возила. Сагледавајући потребе у области научне и стручне мисли из области мотора и возила, почев од марта 1992., часопис мења назив у Mobility & Vehicle Mechanics и излази четири пута годишње на енглеском језику.
 IJQR11 Од 2007. Центар за квалитет Машинског факултета у Крагујевцу, данас Факултета инжењерских наука, заједно са Центром за квалитет Машинског факултета у Подгорици почео је са издавањем међународног часописа International Journal of Quality Research. Часопис се издаје на енглеском језику, четири броја годишње и покрива широк спектар истраживања у области квалитета. Часопис има широк међународни уреднички одбор и листу међународних рецензената.

Претрага