Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Thu27082015

Poslednje izmene05:51:04 PM GMT

Dr Mina Vasković u Londonu promovisana u zvanje doktora nauka

Dr Mina Vasković u Londonu promovisana u zvanje doktora nauka

Dr Mina Vasković, koja je kao istraživač saradnik angažovana...

Konačne rang liste i termini upisa

Konačne rang liste i termini upisa


Konačne rang liste za upis na studijske programe Fakulteta i...

Prijemni ispit: raspored po salama za 2. jul

Prijemni ispit: raspored po salama za 2. jul

U četvrtak, 2. jula 2015. god. u 10:00 časova prijemni ispit...

Prva generacija polagala prijemni za Računarsku tehniku i softversko inženjerstvo

Prva generacija polagala prijemni za Računarsku tehniku i softversko inženjerstvo

Broj kandidata za polaganje prijemnog ispita za novi studijs...

  • Publikacije

  • Og.tabla

  • Komentari

  • Forum

  • Kamera

  • Informator

  • Banners

  • Kalendar

Informacije

Podesi


EUREKA projekti

Mobile Structure’s Integrity System-MOSTIS, EUREKA E!3927
Rukovodilac/koordinator ...
Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta

Kandidati treba da predaju:

  • diplomu (original, overenu fotokopiju ili neoverenu f...

Alumni klub

Profesor online

Student online

Moodle portal

Moodle portal Fakulteta Inženjerskih nauka
Moodle portal

Kontakt

 FAKULTET 
 INŽENJERSKIH NAUKA

 Univerzitet u Kragujevcu
     Adresa: Sestre Janjić 6,
     34000 Kragujevac. Srbija
     Tel: + 381 34 335 990
     Fax: + 381 34 333 192
     E-Mail: kontakt@fink.rs
.