Увид јавности у поступку избора

Извештај комисије за избор др Небојше Јуришевића у звање научни сарадник

На увиду јавности од 18.11.2021. до 18.12.2021. године


Извештај комисије за поновни избор Марка Делића у звање асистент за ужу научну област Производно машинство

На увиду јавности од 18.11.2021. до 03.12.2021. године


Извештај комисије за избор Јелене Николић у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 15.11.2021. до 15.12.2021. године


Извештај комисије за избор Живане Јовановић Пешић у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 15.11.2021. до 15.12.2021. године


Извештај комисије за избор др Арса Вукићевића у звање виши научни сарадник

На увиду јавности од 21.10.2021. до 20.11.2021. године


Извештај комисије за избор Љубице Мудрић Станишковски у звање асистент за ужу научну област Примењена математика

На увиду јавности од 01.07. до 16.07.2021. године


Извештај комисије за избор Марије Савковић у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 07.05.2021. до 06.06.2021. године


Извештај комисије за реизбор др Драгана Цветковића у звање научни сарадник

На увиду јавности од 22.04.2021. до 22.05.2021. године


Извештај комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област електротехника и рачунарство

 На увиду јавности од 25.12.2020. до 09.01.2021. године


Извештај комисије за избор др Небојше Абадића у звање научни сарадник

На увиду јавности од 25.12.2020. до 24.01.2021. године


Извештај комисије за избор др Миљана Милошевића у звање виши научни сарадник

На увиду јавности од 22.10.2020. до 21.11.2020. године


Извештај комисије за избор Александра Нешовића у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 19.09.2020. до 19.10.2020. године


Извештај комисије за избор др Јелене Митић у звање научни сарадник

На увиду јавности од 17.09.2020. до 17.10.2020. године


Извештај комисије за избор др Марије Захар Ђорђевић у звање научни сарадник

На увиду јавности од 17.09.2020. до 17.10.2020. године


Извештај комисије за избор Владимира Кочовића у звање асистент за ужу научну област Производно машинство

На увиду јавности од 27.08. до 26.09.2020. године


Извештај комисије за избор Николе Коматине у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 17.07.2020. до 16.08.2020. године


Извештај комисије за избор Смиљане Ђоровић у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 03.07.2020. до 02.08.2020. године


Извештај комисије за избор Николе Палића у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 23.06.2020. до 23.07.2020. године


Извештај комисије за избор др Николе Мијаиловића у звање научни сарадник

На увиду јавности од 23.04.2020. до 23.05.2020. године


Извештај комисије за избор Стефана Ђурића у звање истраживач сарадник

На увиду јавности од 12.03.2020. до 11.04.2020. године


Извештај комисије за избор Душана Арсића у звање асистент за ужу научну област Производно машинство

На увиду јавности од 20.02. до 21.03.2020. године


Извештај комисије за избор Богдана Милићевића у звање истраживач сарадник

На увиду јавности од 23.01.2020. до 22.02.2020. године


Извештај комисије за избор др Тијане Ђукић у звање виши научни сарадник

На увиду јавности од 23.01.2020. до 22.02.2020. године


Извештај комисије за избор Владимира Героског у звање истраживач сарадник

На увиду јавности од 23.01.2020. до 22.02.2020. године


Извештај комисије за избор Владимира Симића у звање истраживач сарадник

 На увиду јавности од 22.01.2020. до 21.02.2020. године


Извештај комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област електротехника и рачунарство

 На увиду јавности од 24.12.2019. до 23.01.2020. године


Извештај комисије за избор др Жарка Милошевића у научно звање научни сарадник.

На увиду јавности од 21.11. до 21.12.2019. године.


Извештај комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област машинске конструкције и механизација

На увиду јавности од 30.10. до 29.11.2019. године

Претрага