Приступна предавања и вежбе

Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3722 који је објављен у публикацији „Послови“ број 958 од 03.11.2021. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Моторна возила и мотори, биће одржано дана 01.12.2021. године (среда) са почетком у 13,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали Б-I-11 објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:
"Разводни механизам четворотактних мотора"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3096 који је објављен у публикацији „Послови“ број 954 од 06.10.2021. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, биће одржано дана 05.11.2021. године (петак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали  Ц-IV-2 објекта „Ц“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:
"Основне карактеристике зупчастих каишних преносника"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1913 који је објављен у публикацији „Послови“ број 940 од 30.06.2021. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Производно машинство, биће одржано дана 23.08.2021. године (понедељак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали  A-II-8 објекта „A“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:
"Анализа грешака израде предмета обраде"


Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1557 који је објављен у публикацији "Послови" број 936 од 02.06.2021. године за избор једног сарадника у звању асистент за ужу научну област Примењена математика, биће одржане дана 29.06.2021. године (уторак) са почетком у 16,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали 102, објеката "Д", Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Хомогена диференцијална једначина"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/497 који је објављен у публикацији „Послови“ број 923 од 03.03.2021. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Производно машинство, биће одржано дана 23.04.2021. године (петак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у свечаној сали објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:
"Преглед челика повишене јачине и оцена њихове заварљивости"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3989 који је објављен у публикацији „Послови“ број 906 од 04.11.2020. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Енергетика и процесна техника, биће одржано дана 17.12.2020. године (четвртак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у свечаној сали објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступног предавања:
"Топлотне пумпе и њихова примена"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3991 који је објављен у публикацији „Послови“ број 906 од 04.11.2020. године за избор једног сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство биће одржано дана 11. 12. 2020. године (петак) са почетком у 13,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступних вежби:
"Припремне вежбе из основа програмирања за полагање колоквијума и испита унутар Петљиног такмичарског окружења"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3464 који је објављен у публикацији „Послови“ број 903 од 14.10.2020. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Машинске конструкције и механизација биће одржано дана 20.11.2020. године (петак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у свечаној сали објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступних предавања:
"Начини креирања просторних CAD модела"


Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1783 који је објављен у публикацији "Послови" број 887 од 24.06.2020. године за избор једног сарадника у звању асистент за ужу научну област Производно машинство, биће одржане дана 25.08.2020. године (уторак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-II-8, објекат "А", Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Теорија и техника експериммента, грешке мерења и процена поузданости добијених резултата експеримента"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1445 који је објављен у публикацији "Послови" број 884 од 03.06.2020. године за избор једног наставника у звању доцент за ужу научну област Електротехника и рачунарство, биће одржано дана 16.07.2020. године (четвртак) са почетком у 16,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступног предавања:
"Дигитални филтри свепропусници фреквенција"


Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/5154 који је објављен у публикацији "Послови" број 862-863 од 31.12.2019. године за избор једног сарадника у звању асистент за ужу научну област Производно машинство, биће одржане дана 04.02.2020. године (уторак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Испитивање материјала и заварених спојева методама без разарања"


 

Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/4305 који је објављен у публикацији "Послови" број 854 од 06.11.2019. године за избор једног наставника у звању доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, биће одржано дана 25.12.2019. године (среда) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступног предавања:
"Покретни навојни спојеви"


Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3807 који је објављен у публикацији "Послови" број 851 од 16.10.2019. године за избор једног сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство, биће одржане дана 13.12.2019. године (петак) са почетком у 17,15
часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Хардверска имплементација алгоритма за израчунавање брзе Фуријеове трансформације"

Претрага