Конкурси

Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 24.11. до 09.12.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

Пријава кандидата од 24.11. до 09.12.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

Пријава кандидата од 24.11. до 09.12.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 03.11. до 18.11.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 06.10. до 21.10.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Информационе технологије

Пријава кандидата од 06.10. до 21.10.2021. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмете: Машински елементи и Техничко цртање са компјутерском графиком

Пријава кандидата од 27.09. до 05.10.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 08.09. до 23.09.2021. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 30.08. до 07.09.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 30.06. до 15.07.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Примењена математика

Пријава кандидата од 02.06. до 17.06.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Индустријско инжењерство

Пријава кандидата од 12.05. до 27.05.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 28.04. до 13.05.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Индустријско инжењерство

Пријава кандидата од 07.04. до 22.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Инжењерски менаџмент

Пријава кандидата од 07.04. до 22.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 31.03. до 15.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Примењена механика

Пријава кандидата од 31.03. до 15.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Примењена механика

Пријава кандидата од 31.03. до 15.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 03.03. до 18.03.2021. године


 Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предметe: Технологије прераде пластичних маса и Машине алатке

Пријава кандидата од 20.11. до 28.11.2020. године


 Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 04.11. до 19.11.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Енергетика и процесна техника

Пријава кандидата од 04.11. до 19.11.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Енергетика и процесна техника

Пријава кандидата од 04.11. до 19.11.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Енглески језик

Пријава кандидата од 14.10. до 29.10.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 14.10. до 29.10.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 07.10. до 22.10.2020. године


25.09.2020.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предмет: Рачунарски алати (БРТСИ1300)


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Термодинамика и термотехника

Пријава кандидата од 09.09. до 24.09.2020. године


21.02.2020.

Конкурс за избор једног сарадника у звање демонстратор за предмете: Производне технологије, Производне технологије 2, Технологије спајања и монтаже и Технологије прераде пластичних маса.


06.11.2019.

Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област машинске конструкције и механизација


04.10.2019.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмет Енглески језик 1

Конкурс за избор једног сарадника у звање демонстратор за предмете: Програмски језици, Рачунарски алати, Електронско пословање и менаџмент односа са корисницима (ЦРМ) и Брза израда прототипова.


20.09.2019.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предмете: Мерење и управљање и Сигнали и системи.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предмете: Рачунарски алати (БРТСИ1300) и Оперативни системи (БРСТИ)

 

Претрага