Пензионисани и бивши професори и асистенти

Ред. бр.

 Презиме, очево име и име  Место рођења  Датум доласка  Датум одласка

1.

Вучковић Никодија Мирослав

Рашковић

01. 01. 1961.

31. 10. 1977.

2.

Росић Милорада Никола

Крагујевац

01. 02. 1961.

31. 10. 1977.

3.

Васиљевић Ненада Љиљана

Чачак

01. 03. 1961.

31. 10. 1977.

4.

Мишић Петра Миодраг

Крњаја

01. 09. 1961.

31. 10. 1974.

5.

Божин Златана Надежда

Београд

01. 04. 1962.

30. 04. 1985.

6.

Шпагнут Петра Дрина

Београд

01. 09. 1962.

01. 09. 1965.

7.

Николић Михајила Жарко

Жабари

01. 04. 1963.

29. 04. 1975.

8.

Марковић Светомира Жарко

Д. Сабанта

01. 07. 1963.

16. 02. 1966.

9.

Кузмановић Богосава Љиљана

Крагујевац

01. 07. 1963.

24. 12. 1981.

10.

Љубисављевић Милутина Радомир

Београд

16. 01. 1964.

30. 09. 1991.

11.

Божин Миливоја Миливој

Кикинда

01. 06. 1964.

30. 09. 1988.

12.

Девеџић Милете Бранислав

Крагујевац

01. 09. 1964.

30. 09. 1996.

13.

Симић Петра Душан

Београд

12. 10. 1964.

30. 09. 1993.

14.

Којић Радивоја Милош

Закута

01. 11. 1964.

30. 09. 2007.

15.

Ћировић Стевана Милан

Годачица

01. 02. 1965.

30. 09. 2007.

16.

Шаљић Михаила Душан

Крагујевац

01. 05. 1965.

05. 09. 2000.

17.

Николић Радисава Родољуб

Крагујевац

01. 05. 1965.

28. 05. 1973.

18.

Милосављевић Миодрага Александар

Грошница

01. 06. 1965.

31. 05. 1988.

19.

Стаменковић Миладина Србољуб

Корман

01. 09. 1965.

31. 10. 1977.

20.

Јанков Косте Раде

Борач

01. 10. 1965.

03. 02. 1973.

21.

Комљеновић Милоша Стево

В. Градац

01. 03. 1966.

01. 10. 1970.

22.

Ивковић Живка Бранко

Крагујевац

01. 04. 1966.

30. 09. 1997.

23.

Јовановић Добривоја Милорад

Рашковић

01. 04. 1966.

30. 09. 2006.

24.

Максимовић (Ћупурдија) Алексе Јелена

Чумић

16. 05. 1966.

31. 01. 1998.

25.

Радосавовић Радисава Илија

Кржања

18. 05. 1966.

10. 02. 1975.

26.

Јосифовић (Тодоровић) Драгутина Даница

Крагујевац

01. 09. 1966.

30. 09. 2008.

27.

Орешић Мате Иван

Г. Богићевци

01. 09. 1966.

01. 09. 1967.

28.

Недељковић Илије Стеван

Вирово

10. 09. 1966.

15. 10. 1968.

29.

Митровић Василија Ратко

Цикоте

10. 09. 1966.

30. 09. 2006.

30.

Обровић Радоша Бранко

Вујетинци

10. 10. 1966.

30. 09. 2007.

31.

Захар Жарка Светислав

Крагујевац

01. 04. 1967.

18. 11. 2000.

32.

Митов Станка Петар

Суви До

01. 09. 1967.

27. 02. 1970.

33.

Мићуновић Вука Милан

Чокотин

16. 09. 1967.

30. 09. 2009.

34.

Ђукић Андреје Владислав

Крагујевац

01. 10. 1967.

30. 09. 1997.

35.

Михаиловић Ђуре Боривој

Загреб

16. 01. 1968.

30. 04. 1975.

36.

Вукосављевић Душана Видосава

Крагујевац

15. 10. 1968.

30. 04. 1985.

37.

Радоњић Радована Рајко

Бечевица

11. 11. 1968.

30. 09. 2009.

38.

Филиповић Богдана Драга

Брајићи

01. 11. 1969.

31. 10. 1977.

39.

Глигорић Луке Бранко

Дувно

02. 11. 1969.

30. 09. 1994.

40.

Јелић Тадије Љубивоје

Гунцати

01. 02. 1970.

28. 02. 1980.

41.

Танасијевић Михајила Слободан

Д. Трнава

01. 05. 1970.

30. 09. 2009.

42.

Јовичић Радише Светислав

Г. Милановац

01. 05. 1970.

30. 09. 2008.

43.

Шекуларац Николе Радоје

Гловаца

01. 07. 1970.

01. 09. 1971.

44.

Којић Митра Гордана

Парцане

08. 07. 1970.

30. 04. 1985.

45.

Савчић Милете Андрија

Полам

01. 11. 1971.

15. 03. 1985.

46.

Нинковић Милијана Добривоје

Коњиц

09. 12. 1971.

02. 09. 1989.

47.

Милошевић Живадина Миодраг

Бадњевац

01. 06. 1972.

24. 01. 1985.

48.

Радоњић Радована Драгољуб

Бечевица

01. 07. 1972.

2013.

49.

Ђаковић Радише Драгиша

М. Крчмаре

01. 10. 1972.

24. 02. 1985.

50.

Марјановић Живојина Богољуб

Балосава

01. 10. 1972.

30. 04. 1985.

51.

Јоковић Миодрага Светолик

Белошевац

01. 10. 1972.

14. 03. 1985.

52.

Банковић Душана Драгић

Крагујевац

21. 12. 1972.

28. 02. 1978.

53.

Баралић Угљеше Борислав

Шарани

28. 12. 1972.

24. 12. 1984.

54.

Лазић Јована Милован

Заовине

09. 04. 1973.

14. 03. 1985.

55.

Шаренац Обрена Милован

Осек Паша

01. 06. 1973.

02. 11. 1987.

56.

Арсић Љубомира Живота

Светозарево

15. 07. 1973.

24. 08. 2006.

57.

Веиновић Петра Стеван

Толић

01. 09. 1973.

31. 03. 2003.

58.

Михаиловић Миленка Драгослав

Крагујевац

01. 10. 1973.

28. 02. 1989.

59.

Костић Боривоја Владета

Крагујевац

01. 11. 1973.

30. 04. 1985.

60.

Даријевић Драгише Казимир

Крагујевац

15. 09. 1974.

17. 12. 1984.

61.

Петровић Богољуба Љубица

Крагујевац

01. 01. 1975.

30. 10. 1977.

62.

Павловић Радивоја Радомир

Крагујевац

01. 02. 1975.

31. 12. 1981

63.

Палунчић Андрије Здравко

Љубљана

01. 02. 1975.

31. 08. 1981.

64.

Стаматовић Сотира Александар

Шабац

01. 03. 1975.

31. 10. 1977.

65.

Николић Животе Илија

Крагујевац

05. 06. 1975.

2014.

66.

Вукадиновић Славка Софија

Кикинда

01. 07. 1975.

31. 10. 1977.

67.

Дамјановић Милутина Богдан

Гроцка

01. 10. 1975.

31. 10. 1977.

68.

Вукеља Јове Душан

Слабиње

25. 10. 1975.

30. 09. 1996.

69.

Стојковић Радоње Светислав

Вогово

01. 05. 1976.

30. 09. 1998.

70.

Петровић Миладина Станоје

Драгобраћа

05. 06. 1976.

31. 01. 1978.

71.

Томић Животе Милан

Волга

29. 03. 1977.

30 .04. 1985.

72.

Николић Борисава Вера

Пајазитово

01. 09. 1978.

30. 09. 2008.

73.

Петровић Владимира Јелена

Крагујевац

01. 04. 1982.

30. 09. 1982.

74.

Пушоња Славка Мирослав

Џимрије

01. 11. 1984.

30. 11. 1986.

75.

Миловановић Драгића Милан

Дубрава

02. 09. 1985

30. 08. 1993.

76.

Јевтовић Миладина Драган

Крагујевац

02. 09. 1985.

30. 06. 2001.

77.

Бекрић Драгутина Драган

Ћуприја

02. 02. 1987.

30. 01. 1991.

78.

Демић Драгољуба Мирослав

Рашанац

15. 01. 1988.

2012.

79.

Дункић Гојка Александар

Крагујевац

20. 02. 1988.

30. 09. 1995.

80.

Мирић Милана Ненад

Крагујевац

01. 09. 1988.

30. 08. 1993.

81.

Милић Миливоја Ненад

Крагујевац

01. 12. 1988.

28. 02. 2001.

82.

Ђорђевић Зорана Звонко

Крагујевац

01. 03. 1989.

31. 01. 2003.

83.

Јовић Радосава Наташа

Крагујевац

01. 11. 1989.

15. 10. 2001.

84.

Смиљанић Миодрага Слободан

Београд

15. 03. 1990.

30. 09. 2001.

85.

Милић Стојана Мирјана

Крагујевац

01. 11. 1990.

28. 02. 2001.

86.

Петронијевић Милорада Живомир

Љуљаци

01. 10. 1991.

 

87.

Грујовић Грује Александар

Дубље

30. 12. 1993.

25. 03. 2003.

88.

Радошевић Мирка Зоран

Бихаћ

01. 11. 1996.

17.03.2003.

89.

Калинић Стевана Зоран

Краљево

01. 09. 2000.

01.03.2005

90.

Миодраг Пантелије Лазић

Трнава

12. 02. 1973.

01.10.2015.

Претрага