Архива

Статут Факултета инжењерских наука број 01-1/4180 од 07.12.2011. године

Стратегија обезбеђења квалитета и поступци обезбеђења квалитета ФИН-а 2012

Одлука о изменама и допунама Правилника и системиатизацији и организацији радних места на Факултету инзењерских наука 2015

Правилник о додели ЈНМВ 2005

Правилник о уређивању поступка јавне набавке 2015.

Правилник о изменама и допунама Правилника о уређивању поступка јавне набавке на Факултету инжењерских наука

Пословник о раду Наставно научног већа

 Пословник о раду Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Информатор о раду 2013

Правилник о стицању звања у складу са Законом о високом образовању 2007

Програм научноистраживачког рада Факултета инжењерских наука у Крагујевцу за период 2016-2020

Програм научно-истраживачког подмлатка Факултета инжењерских наука у Крагујевцу за период 2016-2020

Правилник о режиму основних и мастер академских студија 2013

Одлука о изменама и допунама Правилника о режиму ОАС и МАС 2017.

Упутство о завршном и мастер раду 2013 (.docx)

Одлука о изменама и допунама упутства и одбрани завршног и мастер рада 2017

Претрага