Акредитација

Дозвола за рад Факултета инжењерских наука 2012.

Уверење о акредитацији високошколске установе

Одлука о акредитацији Факултета инжењерских наука за обављање научноистраживачке делатности

 

Уверења о акредитацији основних академских студија

Студијски програм Машинско инжењерство

Студијски програм Урбано ижењерство

Студијски програм Војноиндустријско инжењерство - заједнички програм са Универзитетом одбране - Војном академијом у Београду

Студијски програм Рачунарска техника и софтверско инжењерство

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине - заједнички програм са Природно-математичким факултетом Универзитета у Крагујевцу

 

Уверења о акредитацији мастер академских студија

Студијски програм Машинско инжењерство

Студијски програм Урбано ижењерство

Студијски програм Војноиндустријско инжењерство - заједнички програм са Универзитетом одбране - Војном академијом у Београду

Студијски програм Индустријско инжењерство - пословни информациони системи

Студијски програм Инжењерски менаџмент

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине

Студијски програм Биоинжењеринг

Студијски програм Електротехника и рачунарство

 

Уверења о акредитацији докторских студија

Студијски програм Машинско инжењерство

Студијски програм Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

 

 

Претрага