Preuzimanje dokumenata | Izveštaji komisija | Doktorske disertacije i magistarske teze | Dokumenti

Sun18022018

Poslednje izmene01:18:57 PM GMT

Izveštaji komisija

U skladu sa članom 15 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisija o oceni doktorskih disertacija i doktorske disertacije, sa rokom od 30 dana od dana postavljanja.

Referati o urađenim doktorskim disertacijama i doktorske disertacije nalaze se na uvidu javnosti i u biblioteci Fakulteta, svakog radnog dana od dana objavljivanja obaveštenja o početku uvida javnosti.

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti | [ rastuće ]

Dragan Lazarević Dragan Lazarević

Doktorska disertacija kandidata Dragana Lazarevića pod naslovom "Regenerisanje NC koda primenom 3D identifikacije i analize geometrijskih odstupanja" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Na uvidu javnosti od 05.12.2017. do 04.01.2018. godine

mr Pavle Popović mr Pavle Popović

Doktorska disertacija kandidata mr Pavla Popovića pod naslovom "Razvoj modela za integrisano upravljanje lučkim uslugama sa aspekta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Na uvidu javnosti od 29.11. do 29.12.2017. godine

Prijava

.