Preuzimanje dokumenata | Ocena naučne zasnovanosti | Doktorske disertacije i magistarske teze | Dokumenti

Sun18022018

Poslednje izmene01:18:57 PM GMT

Ocena naučne zasnovanosti

U skladu sa članom 9 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavljamo na uvid javnosti Izveštaj Komisije o naučnoj zasnovanosti teme i ispunjenosti uslova, sa rokom od 15 dana od dana postavljanja za sledeće kandidate:

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Zorica Lazić Zorica Lazić

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Vukašin Slavković Vukašin Slavković

Na uvidu javnosti od 07.03.2017. do 22.03.2017. godine

Vladimir_Kočović_Izveštaj Vladimir_Kočović_Izveštaj

Na uvidu javnosti od 06.09.2017. do 21.09.2017. godine.

Tijana Cvetić Tijana Cvetić

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Slobodan Mišanović Slobodan Mišanović

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Saveta Vukadinović Saveta Vukadinović

Na uvidu javnosti od 05.05.2017. do 20.05.2017. godine.

Sandra Veličković - Izveštaj Sandra Veličković - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 27.04.2017. do 12.05.2017. godine.

Petar Mišljen_Izveštaj Petar Mišljen_Izveštaj

Na uvidu javnosti od 06.09.2017. do 21.09.2017. godine.

Mladen Josijević Mladen Josijević

Na uvidu javnosti od 07.02. do 22.02.2018. godine.

Milan Blagojević Milan Blagojević

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Jovan Gligorijević Jovan Gligorijević

Na uvidu javnosti od 07.03.2017. do 22.03.2017. godine

Gordana Todorović Gordana Todorović

Na uvidu javnosti od 06.06.2017. do 21.06.2017. godine.

Dejan Obućinski - Izveštaj Dejan Obućinski - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 26.10.2017. do 10.11.2017. godine.

Prijava

.