Preuzimanje dokumenata | Ocena naučne zasnovanosti | Doktorske disertacije i magistarske teze | Dokumenti

Sun18022018

Poslednje izmene01:18:57 PM GMT

Ocena naučne zasnovanosti

U skladu sa članom 9 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavljamo na uvid javnosti Izveštaj Komisije o naučnoj zasnovanosti teme i ispunjenosti uslova, sa rokom od 15 dana od dana postavljanja za sledeće kandidate:

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti | [ rastuće ]

Vukašin Slavković Vukašin Slavković

Na uvidu javnosti od 07.03.2017. do 22.03.2017. godine

Sandra Veličković - Izveštaj Sandra Veličković - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 27.04.2017. do 12.05.2017. godine.

Jovan Gligorijević Jovan Gligorijević

Na uvidu javnosti od 07.03.2017. do 22.03.2017. godine

Saveta Vukadinović Saveta Vukadinović

Na uvidu javnosti od 05.05.2017. do 20.05.2017. godine.

Gordana Todorović Gordana Todorović

Na uvidu javnosti od 06.06.2017. do 21.06.2017. godine.

Petar Mišljen_Izveštaj Petar Mišljen_Izveštaj

Na uvidu javnosti od 06.09.2017. do 21.09.2017. godine.

Vladimir_Kočović_Izveštaj Vladimir_Kočović_Izveštaj

Na uvidu javnosti od 06.09.2017. do 21.09.2017. godine.

Dejan Obućinski - Izveštaj Dejan Obućinski - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 26.10.2017. do 10.11.2017. godine.

Milan Blagojević Milan Blagojević

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Tijana Cvetić Tijana Cvetić

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Zorica Lazić Zorica Lazić

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Slobodan Mišanović Slobodan Mišanović

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Mladen Josijević Mladen Josijević

Na uvidu javnosti od 07.02. do 22.02.2018. godine.

Prijava

.