Preuzimanje dokumenata | Doktorske disertacije i magistarske teze | Dokumenti

Mon19022018

Poslednje izmene01:18:57 PM GMT

Back Studentski servis Rasporedi Dokumenti Doktorske disertacije i magistarske teze

Doktorske disertacije i magistarske teze

Dokumenta u vezi postupka prijave i odbrane doktorske disertacije.

Kategorije

Ocena naučne zasnovanosti

Ocena naučne zasnovanosti ( 13 Datoteke )

U skladu sa članom 9 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavljamo na uvid javnosti Izveštaj Komisije o naučnoj zasnovanosti teme i ispunjenosti uslova, sa rokom od 15 dana od dana postavljanja za sledeće kandidate:

Izveštaji komisija

Izveštaji komisija ( 2 Datoteke )

U skladu sa članom 15 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisija o oceni doktorskih disertacija i doktorske disertacije, sa rokom od 30 dana od dana postavljanja.

Referati o urađenim doktorskim disertacijama i doktorske disertacije nalaze se na uvidu javnosti i u biblioteci Fakulteta, svakog radnog dana od dana objavljivanja obaveštenja o početku uvida javnosti.

Obaveštenja o odbrani doktorskih disertacija

Obaveštenja o odbrani doktorskih disertacija ( 9 Datoteke )

Termini javnih odbrana doktorskih disertacija

Odbranjene doktorske disertacije

Odbranjene doktorske disertacije ( 48 Datoteke )

Odbranjenje doktorske disertacije na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Prijava

.