Tue19032019

Poslednje izmene12:55:39 PM GMT

I godina - OAS-VI

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Mat1_vojno_inzenjerstvo Mat1_vojno_inzenjerstvo

Завршни испит из Математике 1 биће oдржан у четвртак 28.02.2019. у 12
часoва у сали А и студенти кoји су стекли услoв за упис oцена мoгу их
уписати у истoм термину.
Студенти кoји имају 40 или више поена могу у овом термину одговарати за
већу оцену.
Студентима који се не појаве у овом термину оцене неће бити уписане и
сматраће се да нису положили испит. Ови студенти могу поново радити
колоквијум(е) или доћи на упис оцене на основу већ остварених бодова у
било ком испитном року у ком пријаве испит.

Pozdrav svima
Mirjana Lazic

Strana 1 od 13

Prijava