Preuzimanje dokumenata | Obaveštenje o odbrani doktorskih disertacija | Doktorske disertacije i magistarske teze | Dokumenti

Thu27042017

Poslednje izmene08:23:59 AM GMT

Obaveštenje o odbrani doktorskih disertacija

Termini javnih odbrana doktorskih disertacija

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Pavla Mijovića Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Pavla Mijovića

Usmena javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom "Razvoj i implementacija multimodalnog sistema za praćenje pažnje radnika u realnom radnom okruženju” kandidata Pavla Mijovića, dipl. inž. maš. biće održana na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u ponedeljak 14. 11. 2016. godine sa početkom u 10:30 časova u svečanoj sali objekta "B".

Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Dubravke Živković Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Dubravke Živković

Usmena javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom "Razvoj metodologije za vrednovanje kogeneracionih projekata u zgradarstvu” kandidata Dubravke Živković, dipl. maš. inž. biće održana na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u petak 30. 09. 2016. godine sa početkom u 9 časova u svečanoj sali objekta "B".

Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Vladimira Milovanovića Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Vladimira Milovanovića

Usmena javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom "Razvoj metodologije za eksperimentalnu i numeričku procenu integriteta nosećih delova vagonske konstrukcije izloženih cikličnom dinamičkom opterećenju” kandidata Vladimira Milovanovića, dipl. maš. inž. biće održana na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u utorak 27. 09. 2016. godine sa početkom u 13 časova u svečanoj sali objekta "B".

Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Suzane Petrović Savić Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Suzane Petrović Savić

Usmena javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Identifikacija, analiza i klasifikacija kretanja zgloba kolena” kandidata Suzane Petrović Savić, dipl. maš. inž. biće održana na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u ponedeljak 26. 09. 2016. godine sa početkom u 12:30 časova u malom amfiteatru objekta "A".

Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Saše Ranđelovića Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Saše Ranđelovića

Usmena javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Završna obrada metala bazirana na kotrljanju krutog alata” kandidata Saše Ranđelovića, dipl. maš. inž. biće održana na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u sredu 28. 09. 2016. godine sa početkom u 10 časova u malom amfiteatru objekta "A".

Prijava

.