Preuzimanje dokumenata | Ocena naučne zasnovanosti | Doktorske disertacije i magistarske teze | Dokumenti

Thu27042017

Poslednje izmene08:23:59 AM GMT

Ocena naučne zasnovanosti

U skladu sa članom 9 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavljamo na uvid javnosti Izveštaj Komisije o naučnoj zasnovanosti teme i ispunjenosti uslova, sa rokom od 15 dana od dana postavljanja za sledeće kandidate:

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Vukašin Slavković Vukašin Slavković

Na uvidu javnosti od 07.03.2017. do 22.03.2017. godine

Jovan Gligorijević Jovan Gligorijević

Na uvidu javnosti od 07.03.2017. do 22.03.2017. godine

Prijava

.