Preuzimanje dokumenata | Doktorske disertacije i magistarske teze | Dokumenti

Thu27042017

Poslednje izmene08:23:59 AM GMT

Doktorske disertacije i magistarske teze

Dokumenta u vezi postupka prijave i odbrane doktorske disertacije.

Kategorije

Ocena naučne zasnovanosti

Ocena naučne zasnovanosti ( 2 Datoteke )

U skladu sa članom 9 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavljamo na uvid javnosti Izveštaj Komisije o naučnoj zasnovanosti teme i ispunjenosti uslova, sa rokom od 15 dana od dana postavljanja za sledeće kandidate:

Izveštaji komisija

Izveštaji komisija ( 3 Datoteke )

U skladu sa članom 15 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisija o oceni doktorskih disertacija i doktorske disertacije, sa rokom od 30 dana od dana postavljanja.

Referati o urađenim doktorskim disertacijama i doktorske disertacije nalaze se na uvidu javnosti i u biblioteci Fakulteta, svakog radnog dana od dana objavljivanja obaveštenja o početku uvida javnosti.

Obaveštenje o odbrani doktorskih disertacija

Obaveštenje o odbrani doktorskih disertacija ( 5 Datoteke )

Termini javnih odbrana doktorskih disertacija

Odbranjene doktorske disertacije

Odbranjene doktorske disertacije ( 0 Datoteke )

Odbranjenje doktorske disertacije na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Igora Saveljića Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Igora Saveljića

Usmena javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Numeričko rešavanje odnosa pravog i lažnog lumena akutne aortne disekcije” kandidata Igora Saveljića, dipl. maš. inž. biće održana na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u utorak 27. 09. 2016. godine sa početkom u 15 časova u malom amfiteatru objekta "A".

Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Bojana Bogdanovića Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Bojana Bogdanovića

Usmena javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Povećanje pouzdanosti i nosivosti tangencijalno opterećenih veza prethodnom pripremom kontakta” kandidata Bojana Bogdanovića, dipl. maš. inž. biće održana na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u sredu 28. 09. 2016. godine sa početkom u 12 časova u malom amfiteatru objekta "A".

Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Andreje Stefanovića Obaveštenje o terminu usmene odbrane disertacije Andreje Stefanovića

Usmena javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Optimizacija potrošnje energije za grejanje višeporodičnog stambenog građevinskog fonda grada korišćenjem energetskog modela” kandidata Andreje Stefanovića, dipl. maš. inž. biće održana na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u ponedeljak 26. 09. 2016. godine sa početkom u 12 časova u svečanoj sali objekta "B".

Obaveštenje o terminu usmene odbrane doktorske disertacije Marka Topalovića Obaveštenje o terminu usmene odbrane doktorske disertacije Marka Topalovića

Usmena javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom “NUMERIČKO MODELIRANJE GRANULARNIH MATERIJALA” kandidata Marka Topalovića, dipl. maš. inž. biće održana na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u ponedeljak 26. 09. 2016. godine sa početkom u 17 časova u malom amfiteatru objekta "A".

Pavle Mijović Pavle Mijović

Doktorska disertacija kandidata Pavla Mijovića pod naslovom "Razvoj i implementacija multimodalnog sistema za praćenje pažnje radnika u realnom radnom okruženju" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Na uvidu javnosti od 15. jula do 14. avgusta 2016. godine.

Vladimir Milovanović Vladimir Milovanović

Doktorska disertacija kandidata Vladimira Milovanovića pod naslovom "Razvoj metodologije za eksperimentalnu i numeričku procenu integriteta nosećih delova vagonske konstrukcije izloženih cikličnom dinamičkom opterećenju" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Na uvidu javnosti od 07. jula do 06. avgusta 2016. godine.

Suzana Petrović Savić Suzana Petrović Savić

Doktorska disertacija kandidata Suzane Petrović Savić pod naslovom "Identifikacija, analiza i klasifikacija kretanja zgloba kolena" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Na uvidu javnosti od 07. jula do 06. avgusta 2016. godine.

Igor Saveljić Igor Saveljić

Doktorska disertacija kandidata Igora Saveljića pod naslovom "Numeričko rešavanje odnosa pravog i lažnog lumena akutne aortne disekcije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Na uvidu javnosti od 07. jula do 06. avgusta 2016. godine.

Dubravka Živković Dubravka Živković

Doktorska disertacija kandidata Dubravke Živković pod naslovom "Razvoj metodologije za vrednovanje kogeneracionih projekata u zgradarstvu" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Na uvidu javnosti od 07. jula do 06. avgusta 2016. godine.

Bojan Bogdanović Bojan Bogdanović

Doktorska disertacija kandidata Bojana Bogdanovića pod naslovom "Povećanje pouzdanosti i nosivosti tangencijalno opterećenih veza prethodnom pripremom kontakta" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Na uvidu javnosti od 07. jula do 06. avgusta 2016. godine.

Andreja Stefanović Andreja Stefanović

Doktorska disertacija kandidata Andreje Stefanovića pod naslovom "Optimizacija potrošnje energije za grejanje višeporodičnog stambenog građevinskog fonda grada korišćenjem energetskog modela" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Na uvidu javnosti od 07. jula do 06. avgusta 2016. godine.

Saša Ranđelović Saša Ranđelović

Doktorska disertacija kandidata Saše Ranđelovića pod naslovom "Završna obrada metala bazirana na kotrljanju krutog alata" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Na uvidu javnosti od 01. juna do 1. jula 2016. godine.

Marko Topalović Marko Topalović

Doktorska disertacija kandidata Marka Topalovića pod naslovom "Numeričko modeliranje granularnih materijala" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Na uvidu javnosti od 10. maja do 9. juna 2016. godine.

Aleksandar Jovicic Aleksandar Jovicic

Doktorska disertacija kandidata Aleksandra Jovičića pod naslovom "Unapređenje ključnih indikatora performansi poslovanja u industriji livarstva" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Obaveštenje o terminu usmene javne odbrane doktorske disertacije Marka Miletića Obaveštenje o terminu usmene javne odbrane doktorske disertacije Marka Miletića

Odbrana doktorske disertacije kandidata Marka Miletića  pod naslovom "Optimizacija upotrebe toplotne izolacije kod kuća neto-nulte potrošnje energije" zakazana je u petak 29. januara 2016. godine sa početkom u 13 časova u svečanoj sali objekta B.

Obaveštenje o terminu usmene javne odbrane doktorske disertacije Arsa Vukićevića Obaveštenje o terminu usmene javne odbrane doktorske disertacije Arsa Vukićevića

Odbrana doktorske disertacije kandidata Arsa Vukićevića pod naslovom "Razvoj metoda za trodimenzionalnu rekonstrukciju koronarnih arterija za potrebe numeričke analize protoka i procene mehaničkog integriteta stenta" zakazana je u sredu 27. januara 2016. godine sa početkom u 15 časova u svečanoj sali objekta B.


 Obaveštenje o terminu usmene javne odbrane doktorske disertacije Nebojše Hristova Obaveštenje o terminu usmene javne odbrane doktorske disertacije Nebojše Hristova

Odbrana doktorske disertacije kandidata Nebojše Hristova pod naslovom "Uticaj promene gasodinamičkih karakteristika barutnih gasova na intenzitet natpritiska primenom specijalnih gasnih uređaja oružja" zakazana je u petak 29. januara 2016. godine sa početkom u 15 časova u malom amfiteatru objekta A.

Marko Miletic Marko Miletic

Doktorska disertacija kandidata Marka Miletića pod naslovom "Optimizacija upotrebe toplotne izolacije kod kuća neto-nulte potrošnje energije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Arso Vukicevic Arso Vukicevic

Doktorska disertacija kandidata Arsa Vukićevića pod naslovom "Razvoj metoda za trodimenzionalnu rekonstrukciju koronarnih arterija za potrebe numeričke analize protoka i procene mehaničkog integriteta stenta" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Nebojša Hristov Nebojša Hristov

Doktorska disertacija kandidata Nebojše Hristova pod naslovom "Uticaj promene gasodinamičkih karakteristika barutnih gasova na intenzitet natpritiska primenom specijalnih gasnih uređaja oružja" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Aleksandar Đorđević Aleksandar Đorđević

Doktorska disertacija kandidata Aleksandra Đorđevića pod naslovom "Razvoj modela poslovne inteligencije za upravljanje performansama poslovnih procesa" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

mr Oliver Momčilović mr Oliver Momčilović

Doktorska disertacija kandidata mr Olivera Momčilovića pod naslovom "Razvoj liderskih veština za efektivno upravljanje promenama u malim i srednjim preduzećima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Aleksandar Radaković Aleksandar Radaković

Doktorska disertacija kandidata Aleksandra Radakovića pod naslovom "Primena smicajnih deformacionih teorija višeg reda u makromehaničkoj analizi kompozitnih laminata" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Branimir Milosavljević Branimir Milosavljević

Doktorska disertacija kandidata Branimira Milosavljevića pod naslovom "Modeliranje aerozagađenja od drumskog saobraćaja - identifikacija uticajnih parametara i izbor modela" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Saša Ćuković Saša Ćuković

Doktorska disertacija kandidata Saše Ćukovića pod naslovom "Registracija deformabilnih skulpturnih površi u internet okruženju" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

* Doktorska disertacija se nalazi izložena u biblioteci Fakulteta

Strana 1 od 2

Prijava

.