Sun24022019

Poslednje izmene10:18:06 PM GMT

Back O fakultetu Press Clipping

Press Cliping

Škola za svetsku auto-industriju

  • PDF

Opširnije...Na kragujevačkom Fakultetu inženjerskih nauka od ove godine školovaće se inženjeri automobilske industrije. Oni će sticati znanja po programima Akademije Politehnika iz Torina, koja školuje kadrove neophodne svetskom gigantu "Fijatu", Tehničkog univerziteta u Gracu i Univerziteta tehnologije i ekonomije u Berlinu.

Izvor: Blic

Studenti prave bolid za Formulu 1

  • PDF

Na svetskim stazama Formule 1 u julu 2014. godine pojaviće se i prvi bolid iz Kragujevca. Studenti Fakluteta inženjerskih nauka, okupljeni u Rejzing timu, prave projekat modela i pripremaju se za svetsko takmičenje "Formula Student".


Opširnije...

Nema mesta na FIN-u za vojno-industrijske inženjere

  • PDF

Na Fakultetu inženjerskih nauka - FIN u Kragujevcu, ove kao i predhodne godine, vladalo je povećano interesovanje za studijski program Vojno-industrijsko inženjerstvo, na kojem su mesta popunjena u prvom upisnom roku. Pored postojećih studijskih programa Mašinsko inženjerstvo, Vojno-industrijsko inženjerstvo, Inženjerski menadžment i Industrijsko inženjerstvo, Fakultet inženjerskih nauka u novu školsku godinu ulazi sa novim akreditovanim studijskim programima Automobilsko inženjerstvo i Urbano inženjerstvo.

Studijski program OAS Automobilsko inženjerstvo traje tri godine i daje akademski naziv „inženjer industrijskog inženjerstva – automobilsko inženjerstvo“. Maksimalni broj studenata za upis je 40.

Studijski program MAS Automobilsko inženjerstvo traje dve godine i daje akademski naziv „master inženjer industrijskog inženjerstva - automobilsko inženjerstvo“. Maksimalni broj studenata za upis je 16.

Svršeni studenti studijskog programa Automobilsko inženjerstvo na osnovnom nivou studija treba da razumeju principe projektovanja komponenti automobila i njihove proizvodnje. Pored toga, oni bi trebalo da imaju uvida u širu sliku odnosa u savremenoj industrijskoj proizvodnji, što uključuje i poznavanje oblasti kao što su: ekonomija, organizacija i menadžment, prava, etika, energija i zaštita životne sredine.

Master nivo studija Automobilsko inženjerstvo podrazumeva užu specijalizaciju iz oblasti automobilskog inženjerstva, koja se stiče određenim izborom grupe predmeta iz šireg izbornog područja.

Studijski program ima svrhu da upozna studente sa najnovijim dostignućima i trendovima u oblasti automobilskog inženjerstva, a svršenim  studentima omogući zapošljavanje u oblastima automobilske industrije: istraživanja, razvoja, usluga, savetodavnih i organizacionih poslova.

Studijski program OAS Urbano inženjerstvo traje četiri godine i daje akademski naziv „diplomirani inženjer urbanog inženjerstva i regionalnog razvoja“. Maksimalni broj studenata za upis je 40.

Svršeni student treba da razume principe održivog razvoja urbanih i ruralnih područja, urbanog transporta kao i projektovanja, izgradnje i održavanja urbanih infrastruktura: ulica, trotoara, vodovodne i kanalizacione mreže, uličnog osvetljenja, sistema daljinskog grejanja, kao i odlaganja komunalnog čvrstog otpada i smeća.

Prijavljivanje kandidata u drugom roku se obavlja u Studentskoj službi fakulteta 2. i 3. septembra 2013. godine od 10 do 14 časova. Polaganje prijemnog ispita je 6. septembra 2013. godine u 10 časova na Fakultetu inženjerskih nauka.

Objavljivanje rang liste do 7. septembra, a upis kandidata je od 9. do 10. septembra 2013. godine.

"FIN RACING TEAM" u Trsteniku

Članovi "FIN RACING TEAM"-a, koji su 12. avgusta boravili u Trsteniku, povodom Međunarodnog dana mladih, posetili su trsteničku "Prvu petoletku" i od menadžmenta dobili uveravanja da će fabrika pomoći u realizaciji projekta "Formula 1".

"FIN RACING TEAM" je uspešno prezentovao Fakultet inženjerskih nauka i svoj rad na projektovanju i konstruisanju bolida "Formule 1", klase 600 kubika.

-Čelnici Prve Petoletke bili su zaintrigirani našom idejom i radom, kao i posvećenošću ovom projektu. Nakon uspešnog sastanka dogovorena je potencijalna saradnja u bliskoj budućnosti, gde će Prva Petoletka pružiti veliku pomoć u realizaciji ovog projekta“, prenose svoje utiske članovi FIN RACING TEAM-a.

Na održanom Četvrtom međunarodnom sajmu proizvođača autodelova jugoistočne Evrope-SEE Auto Compo Net 2013. u Kragujevcu, "FIN RACING TEAM" uzeo je učešće i predstavio svoj dotadašnji rad.

Na sajmu je bila izložena maketa rama formule u prirodnoj veličini, koju su napravili članovi tima, kao i urađeni 3D modeli. Napravljen je veliki korak ka uspehu kome teži ovaj tim.

Ostvareni su kontakti sa velikim brojem firmi, koje su spremne da izadju u susret ovim mladim entuzijastima, koji svojim trudom i znanjem žele da naprave nešto novo i vredno pažnje. Cilj ovog tima je da se projekat poveže sa što više privrednika iz regiona, kao i sa ustanovama koje bi u zajedničkoj saradnji videli obostranu korist.

Izvor: radiocentar987

FIN: Softver za učenje četvrtak

  • PDF

Opširnije...U okviru Tempus projekata na Fakultetu inženjerskih nauka nastao je softver za predmet Projektovanje sistema automatskog upravljanja sa ciljem da se studentima olakša proces savladavanja gradiva kroz neophodnu literaturu i kviz testove za proveru znanja.

Ovaj program omogućava i profesorima da imaju uvid u to koliko je studentima neka nastavna jedinica teška ili laka, kao i koji broj studenata je uspeo da na pravi način usvoji programom previđeno gradivo.

Softver predstavlja platformu za pomoć u učenju na daljinu. Ovaj program sadrži čitavo gradivo koje učenici moraju da savladaju tokom školske godina, kao i testove za proveru znanja.

Pisan je za predmet Projektovanje sistema automatskog upravljanja, ali se uz određene izmene lako može prilagoditi bilo kom predmetu, na prvom mestu matematici i fizici.

Softver predviđa da i predavači imaju uvid koliko su neke nastavne jedinice teške, odnosno lake za učenike i da na osnovu toga planiraju svoja predavanja.

Fakultet inženjerskih nauka imao je više faza u relzaciji projekta koji se ticao internacionalne akreditacije, sa ciljem da se poboljšaju uslovi rada na ovom fakultetu.

Prema rečima profesora Milana Matijevića, u svetu je već odavno trend da se školuju gotovi kadrovi koji su odmah po završetku studija spremni za rad u industriji, a za to su potrebni adekvatni uslovi rada pre svega u laboratorijama gde se izvodi praktičan deo nastave.

Cilj je da svi programi koji nastaju u nastavnom procesu Fakulteta inženjerskih nauka budu predstavljeni široj javnosti i prilagođeni za korišćenje u svakodnevnom životu.

Tako je i softver za podršku učenju na daljinu predstavljen zainteresovanim nastavnicima osnovnih škola u Kragujevcu, pa se na ovom fakultetu nadaju da će u skorijoj budućnosti dobiti praktičnu primenu u nastavi

Dim lights

Nove laboratorije na FIN-u

  • PDF
Opširnije... U okviru projekta Automobilski trening centar Srbija, u koji je uključen i Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, opremljena je laboratorija za elektroniku.

Oprema, u koju je uloženo 80.000 evra, imaće široku primenu u obuci i stručnom usavršavanju profesora srednjih stručnih škola u regionu, prekvalifikaciji nezaposlenih, obuci radnika, kao i u nastavi na svim nivoima studija.

Izveštava novinarka RTK Nataša Lazarević.
Dim lights

FIN dobio savremenu laboratoriju

  • PDF
08-02-2013 16:00 | Društvo| Autor / izvor: Šumadijapress

Opširnije...

Fakultet inženjerskih nauka od danas ima još jednu laboratoriju opremljenu najsavremenijim instrumentima.

U okviru projekta Automobilski trening centar – ATC (ATC Serbia – Automotive Training Centre for Central Serbia) na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu danas je svečano otvorena Laboratorija za elektroniku, mikrokontrolere i procesiranje signala (Laboratory for Electronics, Microcontrollers and Signal Processing).

U prisustvu predstavnika medija, partnera na projektu, studenata i profesora Fakulteta inženjerskih nauka, direktor Politehničke škole u Kragujevcu, koja je vodeći partner na projektu ATC Srbija, Siniša Kojić, svečano je uručio simbolični ključ Laboratorije dekanu Fakulteta inženjerskih nauka, prof. Dr Miroslavu Babiću.

Oprema, u koju je uloženo oko 80. 000 evra, imaće široku primenu u nastavi i naučnoistraživačkom radu na svim nivoima studija, ali i u permanentnoj obuci i stručnom usavršavanju profesora srednjih stručnih škola u regionu, prekvalifikaciji nezaposlenih lica i obuci radnika u skladu sa potrebama savremene industrije.

Opširnije...

U okviru projekta obezbeđena je i licenca za softverski paket MATLAB, dok je kompanija NI (National instruments) donirala softver LabVIEWu vrednosti od 13.500 evra koji mogu da koriste sve članice Univerziteta u Kragujevcu kao i srednje škole uključene u projekat.

Oprema koja je nabavljena za potrebe opremanja Laboratorije sastoji se od najsavremenijih instrumenata (osciloskopa, generatora funkcija, stabilizatora napona, računarski podržanih sistema za merenje napona i struja…), eksperimentalnih panela za izvođenje laboratorijskih vežbi iz elektronike, mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera sa ekranima osetljivim na dodir…) koji su povezani sa personalnim računarima.

U Laboratoriji se nalazi 20 personalnih računara tako da svako radno mesto ima sopstveni personalni računar za akviziciju signala i procesiranje rezultata eksperimenata pomoću softverskih paketa LabVIEW i MATLAB.

Opširnije...

Laboratorija za elektroniku, mikrokontrolere i procesiranje signala je koncipirana tako da ima 12 radnih mesta za izvođenje nastave na osnovnim studijama, prvenstveno na predmetima Osnovi elektrotehnike sa elektronikom, Merenje i upravljanje, Arhitektura računarskih sistema.

U istoj Laboratoriji moguće je postaviti i 8 radnih mesta sa drugom opremom koja će se koristiti na master studijama u okviru predmeta Elektronika, Industrijski računarski sistemi, Robotika i mehatronika, Mehatronika MVM, Teorija i tehnika merenja.

 Savremena laboratorijska oprema predviđena je i za individualno korišćenje za naučno – istraživački rad studenata doktorskih studija.

Značajni rezultati stručnjaka FIN-a

  • PDF

Opširnije...Katedra za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta inženjerskih nauka beleži sve značajnije uspehe u oblasti naučnog istraživanja i učešća u projektima.

Rezultati rada profesora i studenata tokom 2012. godine predstavljeni su na skupu koji se tradicionalno organizuje krajem decembra.

Da profesori i studenti treba da funkcionišu kao tim potvrđuje i atmosfera koja je vladala na skupu.

Katedra za energetiku iznedrila je generacije vrhunskih stručnjaka od kojih korist imaju i sami Kragujevčani.

Stručnjaci sa ovog fakulteta učestvovali su u izradi projekta energetske efikasnosti sistema toplotne energije za grad Kragujevac, a po njihovim projektnim rešenjima renovirano je čak 40 javnih objekata.

Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i ekologija samo su neke od oblasti koje se izučavaju na ovom smeru, a broj onih koji se opredeljuju za studije energetike iz godine u godinu raste.

Dim lights

Podeljeni "Zlatni indeksi" na FIN-u

  • PDF

Opširnije...Na Fakultetu inženjerskih nauka priređen je skup mašinskih inženjera, koji su studije započeli pre 50 godina. Njima su uručeni ''Zlatni indeksi''.

Pre pola veka u Kragujevcu mašinstvo je počelo da studira 192 studenta.

Studije prvog ili drugog stepena završilo ih je 83, a medju njima i nekoliko kasnijih profesora ovog fakulteta.

„Zlatni indeksi“ se dodeljuju od 2010. godine, kada je obeleženo 50 godina ranije Mašinskog, a danas Fakulteta inženjerskih nauka.

Povodom pola veka od upisa, fakultet je, kao i prethodne dve godine, objavio ''Spomenicu generacije 1962/63''.

Dim lights

FIN obeležio 52 godine rada

  • PDF

Opširnije...Kragujevački Fakultet inženjerskih nauka je svečanom akademijom obeležio 52. godišnjicu rada.

U ovoj ustanovi su posebno ponosni na sve veće interesovanje mladih za studijske programe na osnovnim i master studijamma, kao i na saradnju sa univerzitetima i kompanijama iz inostranstva.

Povećano interesovanje tumači se time što se diplomci veoma brzo zapošljavaju.

Tokom studija su im na raspolaganju programi studentske parkse, konferencije, sajmovi ili festivali na kojima stiču iskustvo ili pokazuju svoje znanje i kreativnost, a proslava jubileja je bila prilika da fakultet nagradi najbolje studente osnovnih i master sudija.

Izveštava novinarka RTK Marija Milošević.

Dim lights

Mali trik - velika inovacija

  • PDF

Opširnije...Izum mladog Kragujevčanina zainteresovao je i urednike naučnog časopisa „Renenjble energy”, te se tako njegov naučni rad, u kome se opisuju rezultati višemesečnog istraživanja, nedavno našao na stranicama ove prestižne publikacije

Solarna energija predstavlja veliko, ali, na žalost, još uvek nedovoljno iskorišćeno bogatsvo. Sistem kojim se sunčeva energija prikuplja uz pomoć solarnih panela i koristi za zagrevanje vode ili vazduha, koji kasnije daju toplu vodu za domaćinstvo, bazene, radijatore ili podno grejanje, odavno je poznat. Međutim, ideja na koju je došao Novak Nikolić, doktorant Fakulteta inženjerskih nauka, omogućila je da se energija sunca iskoristi znatno efikasnije.
Izum mladog Kragujevčanina zainteresovao je i urednike naučnog časopisa „Renenjble energy”, te se tako njegov naučni rad, u kome se opisuju rezultati višemesečnog istraživanja, nedavno našao na stranicama ove prestižne publikacije. Čitava stvar postaje još interesantnija ako se u obzir uzme to da se njegova ideja vrlo lako može primeniti u praksi. Naime, Novak je, uz pomoć vrlo jednostavne „cake”, uspeo da efikasnost prikupljanja sunčeve energije uz pomoć solarnih panela podigne za čitavih 40 odsto!

- Krenuo sam od klasične instalacije, koja uz pomoć panela prikuplja sunčevu energiju i koristi je za zagrevanje vode. Obični solarni paneli imaju kolektore koji sunčevu energiju upijaju samo gornjom površinom. Međutim, došao sam na ideju da ispod panela umetnem najobičnije ogledalo. Ono reflektuje zrake, pa sam pretpostavljao da samim tim i omogućava da se energija istovremeno prikuplja i odozgo, kako u slučaju klasičnog panela, ali i odozdo, objašnjava Novak.

Opširnije...Na zgradu fakulteta postavio je i klasični sistem solarnih panela, ali i svoj „unapređeni”, upotpunjen ogledalom. Novakova pretpostavka pokazala se kao tačna. Merenja su pokazala da je njegov „trik” sa ogledalom doprineo da sistem zagrevanja bude za 40 odsto efikasniji. Time je dokazao još nešto - da se velika otkrića često kriju u najjednostavnijim idejama.

Ipak, teško da bi takva ideja svakome pala na pamet. Iza ovog dvadesetosmogodišnjeg mladića su godine učenja i velike posvećenosti nauci. Završio je matematematički smer u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, ali je oduvek znao da će se baviti građevinom ili mašinstvom, pošto mu, kako kaže, „leže” tehničke nauke .
- Roditelji su mi mašinski inženjeri i verovatno je to nesvesno na mene uticalo, iako oni nikada nisu insistirali na tome čime ću se baviti. Eto, i supruga mi je završila Mašinski fakultet, a i kum, kroz smeh priča Novak.
 
Na smeru Energetika i procesna tehnika diplomirao je pre četiri godine. Naravno, sa najvišim ocenama. Nekoliko godina za redom bio je student godine, a kao diplomac i student svoje generacije. Bio je stipendista Ministarstva prosvete, Fonda „Akademik Dragoslav Srejović”, Fondacije prestolonaslednika Aleksandra za kulturu i obrazovanje. Kao doktorant je dobio i stipendiju Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

- Doktorsku disertaciju trebalo bi da branim za nekoliko meseci. Tema rada će biti upravo istraživanje kojim sam se proteklih meseci bavio, kaže naš sagovornik.
Iako je vrlo predan naučnom radu, a posebno istraživanjima koja donose praktičnu primenu, ništa manje ne uživa ni u radu sa studentima. Kao istraživač saradnik Novak je bio angažovan i kao asistent, pa je uporedo sa istraživanjem radio i kao predavač.

- Volim da pomažem drugima, zato bih vrlo rado nakon odbrane doktorata ostao na fakultetu kao predavač. Fakultet inženjerskih nauka ima i odlične uslove za istraživački rad, tako da mi savršeno odgovara, komentariše Novak.
Ali pre nego što doktorira pred Novaka će biti postavljen još jedan veliki zadatak - uskoro će postati tata. Ako je suditi po „pedigreu”, porodica Nikolić može da očekuje još jednog vrsnog inženjera.

M. OBRENOVIĆ - Kragujevačke novine