Publikacije

Tue19062018

Poslednje izmene10:25:02 AM GMT

Prikaži # 
1 (2018) Kompozitne konstrukcije - Zorica Đorđević
2 (2018) Elektrotehnika sa elektronikom -praktikum za laboratorijske vežbe - Jasna Radulović
3 (2017) Električni i elektronski sistemi na motornim vozilima - Zbirka urađenih zadataka - Dragan Taranović
4 (2017) Nauka o materijalima I - Milorad Jovanović, Vukić Lazić, Dušan Arsić
5 (2017) Model reinženjeringa tehnoloških procesa malih preduzeća – Milan D. Erić
6 (2017) Dinamika vozila - Zbirka rešenih zadataka - Danijela Miloradović
7 (2016) Mehanika 2 - Dragan Milosavljević, Ljiljana Veljović, Gordana Bogdanović
8 (2016) Nauka o kvalitetu - Slavko Arsovski
9 (2016) Tribološka karakterizacija nanokompozita sa metalnom osnovom - Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Dragan Džunić
10 (2016) Osnovi održavanja - Petar Todorović
11 (2016) - Lean koncept u upravljanju proizvodnjom - Ivan Mačužić, Marko Đapan
12 (2015) Mehanički prenosnici – Blaža Stojanović, Mirko Blagojević
13 (2015) Energetsko planiranje u opštinama - metodologije i alati - Milun Babić, Dušan Gordić, Dubravka Živković, Davor Končalović, Goran Bošković, Vladimir Vukašinović, Nikola Rakić, Mladen Josijević
14 (2015) Analiza potrošnje energije i mogućnosti za upotrebu lokalnih izvora energije u opštinama - Milun Babić, Dušan Gordić, Dubravka Živković, Davor Končalović, Goran Bošković, Vladimir Vukašinović, Nikola Rakić, Mladen Josijević
15 (2015) - Poslovno i inženjersko odlučivanje primenom višekriterijumske analize - Miloš Madić, Bogdan Nedić, Miroslav Radovanović
16 (2015) - Obradivost materijala rezanjem abrazivnim vodenim mlazom - Jelena Baralić, Bogdan Nedić, Miroslav Radovanović, Predrag Janković
17 (2015) - Praktikum za CAD/CAM - Augmented reality - Saša Ćuković, Goran Devedžić, Frieder Pankratz, Ionuţ Ghionea, Karupppasamy Subburaj
18 (2015) - Industrijski dizajn - Lozica Ivanović, Siniša Kuzmanović, Miroslav Vereš, Milan Rackov, Biljana Marković
19 (2014) - STATISTIČKE METODE ZA UPRAVLJAČKE I INŽENJERSKE PROBLEME, Teorija, Principi, Primena - dr Danijela Tadić, dr Branko Tadić, dr Dragan Milanović
20 (2014) - Pokret za kvalitet u Srbiji - Doprinos Centra za kvalitet u Kragujevcu - Miodrag Lazić
.