WEB Lab

Wed21112018

Poslednje izmene12:01:54 PM GMT

WEB Lab

  • PDF
WEB LABORATORIJE MAŠINSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU  

 

U cilju efikasnije upotrebe i razvoja laboratorijske podrške u nastavi i istraživanju organizovane su web strane koje treba da dokumentuju mogućnosti laboratorijskih kapaciteta Fakulteta. U izvesnim situacijama je obezbeđena razmena eksperimentalnih rezultata ili pristup laboratorijskim resursima putem Interneta.
Najčešće smo suočeni sa situacijom da je cena laboratorijskog modela previše velika da bi bilo obezbeđeno 8 ili 20 laboratorijskih radnih mesta sa istim laboratorijskim modelom. Otuda se sprovodi demonstraciona laboratorijska nastava posle čega iz računarskih učionica studenti rezervišu svoje vreme eksploatacije laboratorijskog modela putem Interneta i aktivno provode vreme na času u analizi, pripremi, diskusiji i dokumentovanju rezultata ili sprovođenju eksperimenta. Takođe, moguće je praćenje izvršenja eksperimenta i od strane drugih studenata kao i komunikacija sa njima. Ukoliko je pristup laboratorijskoj vežbi omogućen putem Interneta, studenti i zainteresovani istraživači mogu pristupiti laboratorijskoj vežbi sa bilo kog mesta u bilo koje vreme. I sledeća prednost je dokumentovanost portala koja se permanentno poboljšava (opisi eksperimentalnog sistema, ciljevi i mogući zahtevi vežbe, tutorijali, ilustrativni primeri rezultata, bench mark testovi, studentski i drugi radovi itd.). 

 

 

 Cilj je umrežavanje laboratorijskih resursa i omogućavanje njihovog korišćenja autorizovanoj grupi korisnika u cilju istraživanja, akademske i strukovne edukacije i permanentnog obrazovanja. Za laboratorijske resurse koji nisu trenutno ili uopšte nisu pod Internet pristupom, važno je dokumentovanje, razmena rezultata i relevantnih nastavnih i drugih materijala, kao i ideja o gradnji i unapređenju ukupnog laboratorijskog potencijala


Sa željom  da nastavimo započete aktivnosti vezane za stvaranje, dokumentovanje i korišećenje laboratorijskih resursa, pozivamo vas na saradnju!

Relevantni linkovi prizvođača laboratorijske opreme za inženjersku edukaciju:

 

Relevantni linkovi partnerskih laboratorija
  1. http://physics.kg.ac.yu/remotelab/
  2. http://weblab.si/

 

 
PREGLED EKSPERIMENTALNIH SISTEMA I LABORATORIJSKIH MODELA 

 

r.br. Naziv Slika/Ilustracija Kratak opis / prezentacija lab. modela
1

Automatizacija amfiteatra MFKa (250 mesta).

<link>

1.jpg
 
Projekat: TR18020 Upravlja se radom trokrakih ventila, mere se spoljne i unutrašnje temperature, relativna vlažnost, potrošnja energije, protoci u cevovodu. Moguće korišćenje rezultata merenja i saradnja u smislu testiranja strategija upravljanja.
2 Eksperimentalni sistem sa RC kolom. 2.jpg Objekat upravljanja je električno kolo koje se sastoji iz redno vezanih RC kola, pri čemu se razmatraju 2 slučaja 1) RC kola su odvojena operacionim pojačavačima, 2) RC kola nisu odvojena operacionim pojačavačima.
3. Laboratorijski sistem PT400

3.jpg

Laboratorijski model temperaturnog procesa sa kašnjenjem PT400, MF Kragujevac 2008.
4. Laboratorijski sistem UPF22   Laboratorijski model procesa akumulacije vode u rezervoaru sa čistim transportnim kašnjenjem UPF22, MF Kragujevac 2009. Upravlja se pumpom i ventilom radi regulacije nivoa vode u rezervoaru. Nivo se može meriti kapacitivnim senzorom i senzorom pritiska koji se nezavisno moraju i baždariti.
5. Laboratorijski model sa DC motorom u ulozi izvršnog organa  

 
 
6.

Laboratorijski model helikoptera

images.jpeg

images.jpeg

6.jpg Milan Grujović, Diplomski rad, MF Kragujevac 2008.  
7 Laboratorijski model spregnutih rezervoara - 3Tank sistema    
8. Laboratorijski model(i) vazdušnog lifta    
9. Laboratorijski model pokretanja koračnog motora    
10. Laboratorijski model simulatora sporih procesa 10x.jpg  
12 Laboratorijski model upravljanja ugla ploče u tunelu struje vazduha   Nenad Maksic, Diplomski rad, MF Kragujevac 2010. Nenad Maksic, Zdravko Aleksic, Projektni zadatak, MF Kragujevac 2010.
13 Laboratorijski model upravljanja ugla ploče sa ventilatorom promenljivog rastojanja i broja obrtaja 13.jpg Vukasin Cirovic, Projektni zadatak, MF Kragujevac 2008.
14 DC motor sa enkoderom 14.jpg  
15 DC motor sa enkoderom i nelinearnim opterećenjem 15.jpg  
16 Laboratorijski model spregnutih rezervoara – 4 Tank sistem 16.jpg  
17 Laboratorijski model krana / inverznog klatna  17.jpg  
18 Digitalno upravljani analogni računar    
19 ASURO mobilni robot(i) 19.jpg Mali mobilni roboti, mikroproce-sorski upravljani, opremljeni senzo-rima koji omogućavaju praćenje crne crte i kretanje po lavirintu.
20 LEGO mobilni robot(i)    
21 SCARA robotski model    
22 Laboratorijski model upravljanja raskrsnice (sistem semafora)    
23 Laboratorijski model spregnutih elektromotornih pogona  EMP  
24 Laboratorijski model modularnog servosistema    
25 PLC sistem(i) A1/A4 za obuku    
 26  ELVIS NI II  
26.jpg
 
 27  Analogni računar u sprezi sa digitalnim računarom i analognim hardverom    
 28  Pozicioniranje kamere dvoosnim mehanizmom sa dva DC motora sa inkrementalnim enkoderom    

 

.