Služba za računovodstvo i finansije

Wed20092017

Poslednje izmene08:13:10 AM GMT

Back O fakultetu Službe Služba za računovodstvo i finansije

Služba za računovodstvo i finansije

  • PDF
U okviru delatnosti materijalno-finansijskog poslovanja Fakulteta, Služba za računovodstvo i finansije:
  1. obračunava i isplaćuje lična primanja zaposlenih i saradnika, i po potrebi izdaje potvrde i izveštaje o primanjima, 
  2. evidentira imovinu Fakulteta, 
  3. fakturiše usluge Fakulteta, naplaćuje potraživanja i plaća obaveze i
  4. radi periodične i godišnje obračune i izveštaje za potrebe Fakulteta, statistike ...

Radno vreme službe: 07:30-15:00 h

ImageImage
Radno mesto
Ime i prezime
Prostorija
Broj telefona

Šef računovodstva

Gorica Tanasijević, dipl. ecc

D-11
034/335-990,
lokal 706
Viši samostalni referent

Goran Ivanović, dipl. ecc

D-12
034/335-990,
lokal 645
Viši samostalni referent
Dragana Živković, dipl. ecc
D-13
034/335-990,
    lokal 719
Knjigovođa osnovnih sredstava i materijala Mileva Vukosavljević
D-13
034/335-990,
lokal 719
Samostalni knjigovođa Vesna Spasić
D-12
034/335-990,
lokal 645
Kontista Ivana Šćekić
D-13
034/335-990,
lokal 719

 

.