Fri22032019

Poslednje izmene12:55:39 PM GMT

Back Servisi Vesti Poslednje vesti Konkurs za dodelu stipendija za postdoktorsko usavršavanje

Konkurs za dodelu stipendija za postdoktorsko usavršavanje

  • PDF

UNIKG logoUniverzitet u Kragujevcu je raspisao Konkurs za dodelu stipendija za postdoktorsko usavršavanje koje bi se realizovalo u školskoj 2018/2019. godini.

Stipendija za postdoktorsko usavršavanje se dodeljuje:

- jednom postdoktorandu zaposlenom na fakultetu u sastavu Univerziteta u Kragujevcu koji bi svoje usavršavanje realizovao na nekom od univerziteta u inostranstvu,
- jednom postdoktorandu sa univerziteta iz inostranstva koji bi svoje usavršavanje realizovali na nekom od fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

Konkurs za stipendiranje postoktoranada Univerziteta u Kragujevcu>>>

Konkurs za stipendiranje doktoranada sa univerziteta iz inostranstva (srpski)>>>

The call for postdoctoral researchers from freign universities>>>

Prijavni formulat (za postdoktorande Univerziteata u Kragujevcu)>>>

Prijavni formular (za strane postdoktorande)>>>

Application form (foreign postdoctoral researchers)>>>