Wed20022019

Poslednje izmene08:50:12 AM GMT

Back NIR Naučni skupovi

Naučni skupovi

  • PDF

Pored brojnih tekućih naučnih i stručnih manifestacija, Fakultet tradicionalno organizuje sledeće naučne skupove:

  Image Konferencija o tribologiji SERBIATRIB (ustanovljena je 1989. godine kao YUTRIBi organizuje se svake druge godine).
  Image Simpozijum Motorna vozila i motori (ustanovljena je 1979. godine i organizuje se svake parne godine).
  Image Festival kvaliteta (ustanovljen je 2003. godine, organizuje se svake godine)
  logo SPMS

Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije (ustanovljena je 1965. godine, organizuje je Zajednica institucija proizvodnog mašinstva Srbije svake druge godine)