Studenti Vojnog inženjerstva u poseti Prvoj iskri, Barič

Wed21112018

Poslednje izmene12:01:54 PM GMT

Back Servisi Vesti Poslednje vesti Studenti Vojnog inženjerstva u poseti Prvoj iskri, Barič

Studenti Vojnog inženjerstva u poseti Prvoj iskri, Barič

  • PDF

Prva iskra Baric 3Studenti završnih godina osnovnih i master studija studijskog programa Vojnoindustrijsko inženjerstvo Fakulteta inženjerskih nauka, u petak 17.11.2017. posetili su preduzeće Prva iskra Namenska A.D. Barič. Cilj posete je bio upoznavanje studenata sa preduzećem i tehnologijama proizvodnje i prerade inicijalnih i brizantnih eksploziva i delaboracije ubojnih sredstava.
Studentima je omogućeno da obiđu proizvodne pogone i laboratorije preduzeća i neposredno se upoznaju sa tehnologijama o kojima su teorijski učili. Stručni kadar preduzeća predstavljaju hemijski, elektrotehnički i mašinski inženjeri, koji su sopstvenim znanjem i istraživanjima osvojili najsavremenije tehnologije za proizvodnju eksploziva u Evropi. Preduzeće je uspelo u potpunosti da se renovira i oporavi od teških posledica bombardovanja 1999. godine i započne novu eru poslovanja kao jedna od vodećih kompanija u Evropi u oblasti proizvodnje i prerade eksploziva.
Pored obilaska i upoznavanja sa proizvodnim pogonima i laboratorijama, studentima je održana prezentacija o preduzeću, proizvodima i tehnologijama kojima raspolaže. Tokom posete razgovarano je sa direktorom preduzeća Stanojem Biočaninom i njegovim saradnicima o predlozima za dalju saradnju: obavljanje stručne prakse u preduzeću za nekoliko studenata, izradi diplomskih i master radova na teme koje bi bile zajedno formulisane i mogućnosti zapošljavanja naših studenata nakon završetka studeija.
Poseta je realizovana izuzetno uspešno, na obostrano zadovoljstvo. Sa studentima su bili Stefan Đurić, saradnik i prof. dr Bogdan Nedić.

Prva iskra Baric 2Prva iskra Baric 4Prva iskra Baric 5

 

.