Sat25052019

Poslednje izmene09:48:54 AM GMT

Potrebna dokumenta

  • PDF
DSC 0653POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA:
  • diplomu (original, overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju sa originalom na uvid) o stečenom srednjem obrazovanju,
  • svedočanstva (original, overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju sa originalom na uvid) za sve četiri godine stečenog srednjeg obrazovanja,
  • fotokopiju lične karte ili odštampane očitane podatke iz lične karte,
  • popunjen prijavni list koji se dobija na fakultetu (u Studentskoj službi) ili ga možete preuzeti na našem sajtu:

Prijavni list za Mašinsko, Vojnoindustrijsko, Automobilsko, Urbano inženjerstvo>>>

Prijavni list za Računarsku tehniku i softversko inženjerstvo>>>

  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita 3000,00 dinara.

Žiro račun: 840-510666-51

Primalac: Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita

Poziv na broj za prijavu na konkurs (polaganje prijemnog ispita): 113

 POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:
1. Dva ŠV - 20 obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi uz prikaz uplatnice o troškovima upisa),
2. indeks (dobija se u Studentskoj službi uz prikaz uplatnice o troškovima upisa),
3. diplomu o stečenom srednjem obrazovanju (original),
4. svedočanstva za sve četiri godine stečenog srednjeg obrazovanja (originali),
5. očitana lična karta (ili fotokopija),
6. tri fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
7. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 3000,00 dinara.
o Žiro račun : 840 - 510666 - 51
o Primalac: Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
o Svrha: Naknada za upis
o Poziv na broj: 114
8. dokaz o uplati troškova za osiguranje studenata u iznosu od 400,00 dinara.
o Žiro račun : 840 - 510666 - 51
o Primalac: Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
o Svrha: Osiguranje
o Poziv na broj: 09
NAPOMENA: Samofinansirajući studenti prilažu i dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10000,00 dinara:
o Žiro račun : 840 - 510666 - 51
o Primalac: Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
o Svrha: Prva rata školarine
o Poziv na broj: 101