Potrebna dokumenta

Sun25062017

Poslednje izmene07:57:51 AM GMT

Potrebna dokumenta

 • PDF
DSC 0653Kandidati treba da predaju:
 • diplomu (original, overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju sa originalom na uvid) o stečenom srednjem obrazovanju,
 • svedočanstva (original, overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju sa originalom na uvid) za sve četiri godine stečenog srednjeg obrazovanja,
 • fotokopiju lične karte ili odštampane očitane podatke iz lične karte,
 • popunjen prijavni list koji se dobija na fakultetu (u Studentskoj službi) ili ga možete preuzeti na našem sajtu:

Prijavni list za Mašinsko, Vojnoindustrijsko, Automobilsko, Urbano inženjerstvo>>>

Prijavni list za Računarsku tehniku i softversko inženjerstvo>>>

 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita 3000,00 dinara.

Žiro račun: 840-510666-51

Primalac: Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita

Poziv na broj za prijavu na konkurs (polaganje prijemnog ispita): 113

Kandidati koji polože prijemni ispit i steknu uslov za upis podnose:
 • originalna dokumenta,
 • fotokopiju lične karte ili odštampane očitane podatke iz lične karte,
 • tri fotografije 4,5x3,5 cm,
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 3000,00 dinara, koja pokriva troškove indeksa, potrebnih obrazaca i procedure upisa,
 • poziv na broj za naknadu za upis je 114.
.