Konkurs za upis u junskom upisnom roku školske 2017/2018.

Fri20042018

Poslednje izmene04:40:39 AM GMT

Back Home

Konkurs za upis u junskom upisnom roku školske 2017/2018.

  • PDF

01_upisFakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu raspisuje Konkurs za upis u prvom upisnom roku školske 2017/2018. godine na osnovne akademske studije i to na:

  • Mašinsko inženjerstvo,
  • Vojnoindustrijsko inženjerstvo,
  • Automobilsko inženjerstvo,
  • Urbano inženjerstvo,
  • Računarska tehnika i softversko inženjerstvo.

U nastavku je tekst Konkursa za upis u prvom upisnom roku>>>

Odluka Univerziteta u Kragujevcu o sprovođenju rokova i termina upisa studenata za školsku 2017/2018. godinu>>>

Kandidati koji se prijavljuju u okviru Programa afirmativne mere upisa treba da popune sledeću izjavu>>>

Model preporuke Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine>>>

Pri upisu pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja potrebno je popuniti sledeću izjavu>>>

Prijavljivanje kandidata vršiće se 21, 22. i 23. juna 2017. u studentskoj službi, od 10 do 14 časova.

Informacije o potrebnim dokumentima i uplatama >>>

Na prijemni ispit obavezno ponesite ličnu kartu ili pasoš!

Rangiranje se vrši na osnovu:

- ostvarenog uspeha tokom srednjoškolskog obrazovanja (zbir prosečnih ocena za sve četiri godine, pomnožen sa dva; maksimalan brod bodova na osnovu uspeha je 40),

- bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (maksimalan broj bodova je 60).

.