Konkurs za upis u junskom upisnom roku školske 2017/2018.

Mon16072018

Poslednje izmene04:34:30 AM GMT

Back Home

Konkurs za upis u junskom upisnom roku školske 2017/2018.

  • PDF

01_upisFakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu raspisuje Konkurs za upis u prvom upisnom roku školske 2017/2018. godine na osnovne akademske studije i to na:

  • Mašinsko inženjerstvo,
  • Vojnoindustrijsko inženjerstvo,
  • Automobilsko inženjerstvo,
  • Urbano inženjerstvo,
  • Računarska tehnika i softversko inženjerstvo.

U nastavku je tekst Konkursa za upis u prvom upisnom roku>>>

Odluka Univerziteta u Kragujevcu o sprovođenju rokova i termina upisa studenata za školsku 2017/2018. godinu>>>

Kandidati koji se prijavljuju u okviru Programa afirmativne mere upisa treba da popune sledeću izjavu>>>

Model preporuke Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine>>>

Pri upisu pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja potrebno je popuniti sledeću izjavu>>>

Prijavljivanje kandidata vršiće se 21, 22. i 23. juna 2017. u studentskoj službi, od 10 do 14 časova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA KONKURS:

1. Diploma o stečenom srednjem obrazovanju (original, overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju sa originalom na uvid),
2. Svedočanstva za sve četiri godine stečenog srednjeg obrazovanja (original, overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju sa originalom na uvid),
3. Očitana lična karta (ili fotokopija),
4. Popunjen prijavni list za željeni studijski program (dobija se na fakultetu),
5. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita
Uplatnica za prijavu na konkurs (3000,00 dinara).

Primer popunjene uplatnice>>>

Na prijemni ispit obavezno ponesite ličnu kartu ili pasoš!

Rangiranje se vrši na osnovu:

- ostvarenog uspeha tokom srednjoškolskog obrazovanja (zbir prosečnih ocena za sve četiri godine, pomnožen sa dva; maksimalan brod bodova na osnovu uspeha je 40),

- bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (maksimalan broj bodova je 60).

.